Portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw
Podróże Firm
Logowanie
Login:
Hasło:
zapomniałem hasła?
Jeśli nie posiadasz konta:
zarejestruj się teraz
rezerwacja biletów
Regulamin korzystania z serwisu internetowego podrozefirm.pl

Zasady ogólne
Właścicielem serwisu  podrozefirm.pl jest firma TRAVELReps Barbara Dziedzic, ulica Podwale 17, 00-252 Warszawa, info (@) travelreps.pl, zwana dalej Organizatorem.
Obowiązkiem każdego użytkownika strony www.podrozefirm.pl jest zapoznanie się z treścią warunków korzystania z serwisu.
Większość informacji zawartych na portalu jest dostępnych tylko po zalogowaniu. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Podróżami Firm,a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Odpowiedzialność za korzystanie z Systemu Rezerwacji
Użytkownik niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązań. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z serwisu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakupu biletu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań nakierowanych na pozyskiwanie niesłusznych roszczeń. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywanie płatności fałszywą bądź cudzą kartą kredytową.

Ograniczenie odpowiedzialności
Podróże Firm zastrzegają, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z serwisem i co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest firma TRAVELReps Barbara Dziedzic, ulica Podwale 17, 00-252 Warszawa, info (@) travelreps.pl
  2. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych  w celu stworzenia profilu klienta i logowania do informacji  zawartych w serwisie.
  3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych". 
  4. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia. 
  5. Dane osobowe podane przez Użytkownika zostaną wykorzystane  w celu realizacji usług zamówionych przez Użytkownika oraz w celach marketingowych oraz  do wysyłki newslettera czyli biuletynu z aktualnościami i poradami.

Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Podróże Firm rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Podróży Firm.

bilety lotnicze
bilety kolejowe
bilety promowe
hotele na świecie
hotele w Polsce
wynajem samochodów
ubezpieczenia
MICE
usługi dodatkowe
wyjazdy wakacyjne
gadżety podróżne
FAQ
bilety lotnicze
bilety kolejowe
hotele w Polsce